Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí


Enquesta ciutadana

ENQUESTA CIUTADANAL’any 2008 l’Ajuntament de Granollers va iniciar el procés d’elaboració del Segon Pla Estratègic de la ciutat, un document que defineix com vol ser la ciutat en els propers anys. Per tal que tota la població pogués participar en la definició dels projectes del Granollers del futur es va posar en marxa un procés participatiu que ha durat dos anys.

Un element d’aquest procés participatiu és el qüestionari que hi ha a continuació. L’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer l’opinió de la ciutadania sobre algunes de les propostes obtingudes fins ara en el procés d’elaboració del Segon Pla Estratègic.

Us animem a contestar aquest qüestionari. Fer-ho us ocuparà un temps molt petit però les vostres respostes seran molt importants per contribuir a dissenyar el Granollers del futur.
  1. Quins creieu que són els principals avantatges i els principals problemes de Granollers? Assenyaleu un màxim de tres coses.

  Avantatges
 • Problemes
  2. Havíeu sentit a parlar del Segon Pla Estratègic de Granollers?

 • Si
 • No
  4. Com valoreu la necessitat d'elaborar un pla estratègic de ciutat?

 • Molt important
 • Bastant important
 • Poc important
 • Gens important
 • NS/NC  A continuació us presentem alguns dels projectes recollits en el Segon Pla Estratègic. Ens agradaria conèixer la vostra valoració i per això us demanem que assenyaleu els que considereu més importants  5. Marqueu els tres projectes que considereu més importants per millorar l’espai públic (parcs, carrers i places), la mobilitat i l’accessibilitat:

 • Cobrir la via del tren, traslladar l’estació de mercaderies i reurbanitzar l’entorn
 • Planificar les infraestructures energètiques i millorar la gestió dels residus, aigua i energia per dotar la ciutat de serveis de qualitat
 • Desenvolupar i millorar les infraestructures de transport (tren, carreteres, etc.)
 • Preservar els espais naturals de l’entorn de la ciutat i connectar-los amb altres espais de la comarca
 • Desenvolupar accions de mobilitat sostenible (recuperar espais per als vianants, ús de bicicleta i transport públic, aparcaments dissuasius...)
  6. Marqueu els tres projectes que considereu més importants per millorar el desenvolupament econòmic de la ciutat:

 • Esdevenir ciutat de referència en l'atenció a la gent gran i a persones amb problemes d'autonomia fomentant la investigació i la ubicació d'empreses del sector
 • Millorar les infraestructures de telecomunicacions
 • Impulsar els sectors econòmics identificats com a emergents i l'activitat empresarial innovadora (agroalimentari, hàbitat, salut, motor, energies renovables, audiovisuals...)
 • Desenvolupar els estudis de formació professional en coordinació amb les empreses de la comarca
 • Dinamitzar el comerç de proximitat com a marca distintiva de la ciutat
  7. Marqueu els tres projectes que considereu més importants per millorar el benestar de les persones i la cohesió social:

 • Adaptar els serveis sanitaris públics de salut a les necessitats de la població
 • Incrementar els serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència per a les persones dependents
 • Promoure la participació de la ciutadania en els projectes de ciutat
 • Millorar la situació de les persones amb risc d’exclusió social
 • Promoure els hàbits saludables (alimentació sana, exercici físic, educació sanitària i esport de lleure)
  8. Marqueu els tres projectes que considereu més importants per millorar la formació, la cultura i l’esport a la ciutat:

 • Impulsar la pràctica de l’esport com element educatiu i de transmissió de valors
 • Promoure la formació en idiomes i l’ús social del català
 • Fomentar la creativitat i l'excel·lència en els centres educatius
 • Desenvolupar la formació contínua al llarg de la vida
 • Millorar els espais culturals per facilitar l’accés de la ciutadania a la cultura
  9. Per acabar, si creieu que hi ha projectes que considereu importants i que no han estat recollits en aquesta enquesta, escriviu-los a continuació:

  Finalment, us demanem algunes dades sobre vosaltres. Us recordem que l’enquesta és totalment anònima i que aquesta dades són per finalitats estadístiques.

  Edat:
  Sexe:
 • Home
 • Dona
  Nivell d'estudis:

 • Sense estudis
 • Primària incompleta
 • EGB, ESO
 • Batxillerat, BUP, COU, FP
 • Universitaris
  Vau néixer a Granollers?

 • No, vaig néixer a
  Viviu a Granollers?

 • Sí, des de fa anys, al barri de
 • No, visc a
  Voleu rebre informació puntual sobre el Pla Estratègic?

 • No
 • Sí (ompliu les dades següents)

 • Avís legal Conforme amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, els informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que només seran utilitzades per a la finalitat indicada. Poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Servei de Processos Estratègics de l’Ajuntament de Granollers, plaça de la Porxada, núm. 6, 08401 Granollers.

 

Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58