Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Consell Directiu
: És l’òrgan permanent que té la màxima responsabilitat de la direcció del Pla Estratègic en tot el seu procés d’elaboració i implantació, i mitjançant el qual s’estableix la col·laboració efectiva entre principals agents públics i privats presents a la ciutat en el disseny del futur de la ciutat.

Grup Impulsor
: És l’equip municipal que impulsa el procés d’elaboració del Pla Estratègic en totes les seves fases. Durant el procés d’elaboració, actua com a oficina tècnica del Pla Estratègic.

Comissió Executiva Municipal
: És l’equip municipal que organitza l’elaboració i la implantació del Pla Estratègic i el que des de l’Ajuntament assumeix la responsabilitat de la seva implantació un cop aprovat i vetlla per la coordinació de l’acció municipal amb les directrius del Pla Estratègic.

Taula intermunicipal: És l’òrgan que coordina la participació dels municipis de la conurbació en el procés d’elaboració del Pla Estratègic. Està constituïda per representants dels ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Celebra reunions periòdiques amb la participació dels alcaldes dels quatre municipis i altres de nivell tècnic.

Consell d’exalcaldes i exportaveus municipals: És un òrgan consultiu format pels exalcaldes i exportaveus dels grups municipals de l’Ajuntament de Granollers. Celebra reunions periòdiques per analitzar els documents de propostes del Pla Estratègic i fer-hi aportacions, tot aprofitant l’experiència municipal dels seus membres.
Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58