Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí


El Consell Directiu del Pla Estratègic

CONSELL DIRECTIUÉs l’òrgan permanent que té la màxima responsabilitat de la direcció del Pla Estratègic en tot el seu procés d’elaboració i implantació, i mitjançant el qual s’estableix la col·laboració efectiva entre principals agents públics i privats presents a la ciutat en el disseny del futur de la ciutat.

Funcions: Aprovació del calendari, mètode de treball i tot el procés d’elaboració, seguiment i implantació del Pla Estratègic. Aprovarà dels documents definitius del diagnòstic, l’objectiu central, les línies estratègiques i les actuacions que el Pla Estratègic determini en la seva fase d’elaboració. També aprovarà, en la fase d’implantació del Pla Estratègic, els projectes estratègics segons les prioritats i el sistema d’avaluació continuada del Pla Estratègic.

Integrants 

President: Josep Mayoral Antigas,
Alcalde de Granollers

Carme Garrido López
Regidora de Pla Estratègic i Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Granollers

Albert Camps Giró
Regidor coordinador de l’Àrea de Planificació estratégica i ciutadania de l’Ajuntament de Granollers

Ignasi Valls i Vilaró
Gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental

Joan Palé Llistuella
Membre de la Unió Empresarial Intersectorial del Vallès Oriental

Jordi Guimet Portillo
Membre de la Delegació de Granollers de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)

Carles Ayats i Terradas
Membre de la Delegació del Vallès Oriental de la Cambra de Comerç

Montserrat Caussa i Moreno
Presidenta de l’Associació de Comerciants Gran Centre de Granollers

Òscar Riu i Garcia
Secretari de la Unió General de Treballadors al Vallès Oriental

Gonzalo Plata Jiménez
Secretari de Comissions Obreres del Vallès Oriental-Maresme

Ricard Caussa Moreno
Membre de la Junta Directiva de l’Associació Cultural de Granollers

Eduard Navarro Domènech
Membre de la Junta Directiva del Casal del Mestre de Granollers

Mercè Relats Casas
Cap de Càrites Diocesanes a Barcelona, secció Vallès Oriental

Josep M. Moyano López
President de la Federació de les Associacions de Veïns de Granollers

Rafael Lledó Rodríguez
Director General de l'Hospital General de Granollers

Josep Pujadas Maspons
President del Balonmano Granollers

Alba Barnusell Ortuño
Regidora, representant del grup municipal Socialista a l’Ajuntament de Granollers

Alex Sastre Prieto
Regidor, representant del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Granollers

Javier Rojas Botella
Regidor, representant del grup municipal del PP a l’Ajuntament de Granollers

Josep Casasnovas Vaquero
Regidor, representant del grup municipal de Iniciativa per Catalunya a l’Ajuntament de Granollers

Pep Mur i Planas
Regidor, representant del grup municipal d’Acció Municipal a l’Ajuntament de Granollers

Joan Bellavista Illa
Coordinador del II Pla Estratègic de Granollers

M. Teresa Centelles Farré
Secretària delegada del Consell Directiu

Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58