Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí


Grup impulsor

GRUP IMPULSORÉs l’equip municipal que impulsa el procés d’elaboració del Pla Estratègic en totes les seves fases. Durant el procés d’elaboració, actua com a oficina tècnica del Pla Estratègic.

Funcions: Organització de les diferents fases d’elaboració del Pla Estratègic (definició de competències, dinàmica de funcionament, composició de les comissions de treball, etc.), redacció de documents, compilació i integració de tota la informació rellevant ja disponible (indicadors, plans directors sectorials de l’ajuntament o altres agents, etc.), consulta a experts externs, elaboració dels pressupostos relatius a l’elaboració del Pla Estratègic, gestió de subvencions, contractació de l’empresa consultora i d’estudis de diagnosi, convocatòries d’actes, respostes a peticions o suggeriments de ciutadans o agents interessats i/o protagonistes de l’acció del Pla Estratègic, elaboració de la proposta del model de seguiment i avaluació continua, comunicació a l’alcalde del seguiment del Pla Estratègic.

Integrants
 

Carme Barbany Ciurans
Cap de l’Àrea de Planificació estratègica i ciutadania de l’Ajuntament de Granollers

Joan Bellavista Illa
Coordinador del II Pla Estratègic de Granollers

Albert Camps Giró
Regidor coordinador de l’Àrea de Planificació estratégica i ciutadania de l’Ajuntament de Granollers

M. Teresa Centelles Farré
Cap del Servei de Processos Estratègics i Programació de l’Ajuntament de Granollers

Carme Garrido López
Regidora de Pla Estratègic i Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Granollers

Àngel Gonzalo Martí
Tècnic del Servei de Processos Estratègics i Programació de l’Ajuntament de Granollers

Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58