Newsletter 01 · Setembre'08

Constituït el Consell Directiu
del segon Pla Estratègic de Granollers

El segon Pla Estratègic de Granollers neix després d'assolir el 74% dels projectes inclosos al primer Pla Estratègic (1996-2007). La transformació de la ciutat i els canvis que s’han produït en l’entorn han sobrepassat les previsions que s’havien fet en el primer Pla. D'altra banda s'ha produït un canvi de concepció de la planificació estratègica respecte de la primera generació de Plans Estratègics dels anys 90, que donaven el protagonisme als projectes concrets, especialment els vinculats al desenvolupament d'infraestructures i equipaments, més que aquells aspectes lligats a l'organització social.

Consell Director 2n Pla Estratègic de Granollers
Fotografia Ramon Ferrandis - El 9 Nou

Fa uns mesos que s’ha constituït el Consell Director del segon Pla Estratègic de Granollers format per agents públics i privats que es comprometen a impulsar conjuntament el disseny del futur de la ciutat. El Consell està presidit per l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i el secretari és el director del Pla Estratègic, Jordi Planas Maresma, i és l'òrgan de govern del Pla Estratègic que té la màxima responsabilitat de la direcció del Pla en tot el seu procés d’elaboració i implantació. Integren el Consell Directiu representants de l’Ajuntament de Granollers, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial del Vallès Oriental, PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Delegació de Granollers, la Cambra de Comerç. Delegació del Vallès Oriental, l’Associació de Comerciants Gran Centre, Comissions Obreres, Unió General de Treballadors, Càrites Diocesanes, Associació Cultural de Granollers, el Casal del Mestre, Federació de les Associacions de Veïns de Granollers i la Fundació Hospital-Asil de Granollers.

Iniciat el procés de diagnòstic de la ciutat

Després dels treballs d’organització i definició de l’orientació del segon Pla Estratègic de Granollers, el mes de juny de 2008 s’iniciaren els treballs d’anàlisi i diagnòstic de la ciutat. Aquests treballs s’han començat a portar a terme des del Grup Impulsor i la Comissió Executiva Municipal, amb l’assessorament d’experts i entrevistes a diferents persones.

S’ha començat a elaborar un primer document de fets i reptes de la ciutat, amb el qual es volen diagnosticar els principals fets que estan succeïnt a la ciutat i els reptes que presenten aquests fets per al seu futur en quatre àmbits específics: territori, economia, societat, i cultura i educació.

Aquest document es presentarà a la Primera Conferència Estratègica el proper 15 de novembre de 2008, per tal que els ciutadans el valorin i donin la seva opinió, i aquesta participació ciutadana donarà lloc a una elaboració posterior del document a càrrec d’unes Comissions de Treball Sectorials.

Reunió de treball dels responsables dels plans estratègics de Granollers i Mollet del Vallès

Mollet i Granollers van intercanviar experiències sobre el procés d’elaboració del segon Pla Estratègic de Ciutat, que han engegat els dos municipis, en una primera reunió de treball que va tenir lloc a Granollers el dimarts 2 de setembre. Hi van ser presents els regidors responsables del Pla estratègic, el molletà Antonio Felices i la granollerina Carme Garrido, i els directors dels respectius plans estratègics de Mollet, Raúl D. González, i Granollers, Jordi Planas.

Mollet i Granollers han iniciat aquest any el seu segon Pla Estratègic, que ha de definir el model de ciutat per als propers anys. Per aquest motiu, els responsables d’aquest procés a les dues ciutats van trobar-se en una primera reunió de treball per conèixer amb detall la metodologia de cada pla i intercanviar experiències d'aquests primers mesos de treball en la fase inicial del procés, la diagnosi, tot emplaçant-se a trobar-se en reunions futures durant els propers mesos.
Granollers, 5 de setembre de 2008.

Reunió de treball amb els alcaldes dels municipis veïns

El 19 de setembre va tenir lloc a Granollers una trobada amb els alcaldes dels municipis veïns, amb els quals Granollers forma conurbació. Van ser-hi presents l’alcalde de Canovelles i el de les Franqueses del Vallès, acompanyats d’alguns regidor i tècnics municipals d’ambdós municipis, i va excusar l’assistència per motius d’agenda l’alcalde de la Roca. Convocats per l’alcalde de Granollers, van rebre les explicacions de la regidora del Pla Estratègic i del director del Pla.

En aquest segon Pla, l’anàlisi estratègica no es vol fer des de l’òptica estrictament municipal de Granollers, sinó abastar l’àmbit de la ciutat real, la realitat metropolitana de prop de cent mil habitants que avui conformen Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. És per això que, des d’un inici, s’ha volgut posar els treballs d’elaboració del Pla Estratègic en coneixement dels altres municipis i convidar-los a posar en comú la reflexió estratègica.

En aquesta reunió amb els alcaldes s’acordà crear una taula intermunicipal per discutir tots aquells temes que són d'interès comú per al conjunt dels municipis de la conurbació durant tot el procés d'elaboració del Pla estratègic, i s’acordà celebrar una nova reunió de treball per parlar dels treballs de diagnòstic iniciats, en les properes setmanes.


© Pla Estratègic de Granollers
Per mes informació visiteu el web: www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter: Produccions Planetàriespropla.net