Newsletter 02 · Novembre'08

Primera trobada
d’exalcaldes i exregidors

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha convocat per primera vegada als exalcaldes i als exregidors que han format part dels mandats municipals des de la restauració de la democràcia, l'any 1979. El motiu de la trobada ha estat aprofitar la posada en marxa de l’elaboració del segon Pla Estratègic de Granollers per tal que les persones que han tingut responsabilitat municipal puguin fer aportacions i així incorporar totes les visions per dibuixar el futur de Granollers. Aquesta trobada es repetirà un cop l’any per compartir debats i treballar en la definició de la ciutat.

Primera Trobada d'exalcaldes i regidors.
Foto: Primera Trobada d'exalcaldes i regidors.

Vuitanta-nou regidors i regidores han pres part dels set mandats des de la restauració de la democràcia, dels quals 68 van ser convocats a l’acte.

L’exalcaldessa, Carme Esplugas, i tots els exalcaldes, Rafael Ballús, Josep Serratusell i Josep Pujadas, han acceptat la invitació de l’actual alcalde, Josep Mayoral, per prendre part d’una comissió permanent per trobar-se periòdicament i implicar-se en temes de ciutat.

Aprovat el programa de la primera Conferència Estratègica

El Consell Directiu del Pla Estratègic, en la sessió del 29 d’octubre, va aprovar el programa definitiu de la Conferència d’Exploració Estratègica que tindrà lloc el proper 15 de novembre al Centre Cultural (c/ Joan Camps, 1) de Granollers.

La jornada s’iniciarà a les 9 del matí amb l’acreditació i recollida de documentació, i a les 9:30 començarà la primera sessió plenària, amb la benvinguda de l’alcalde i la presentació del primer document de fets i reptes de la ciutat

A continuació es procedirà a l’anàlisi sectorial del document en 4 àmbits: territori, desenvolupament econòmic, societat i cultura i educació, i en cadascun d’ells, per tal d’obrir el debat, hi haurà una breu intervenció a càrrec de persones que, per la seva representativitat, experiència o coneixements, puguin aportar perspectives i reflexions d’interès pels temes de cadascun dels àmbits

Finalment, a les 13:15, començarà la sessió plenària final amb la presentació de les primeres conclusions a càrrec dels presidents de cadascuna de les taules: Antoni Cornellas (gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental), Jaume Armadans (president de l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers), Pepita Maymó (presidenta de la Delegació del Vallès Oriental de la Cambra de Comerç) i Lluïsa Salvador (presidenta del Casal del Mestre de Granollers).

Oberta la inscripció a la primera Conferència Estratègica

Ja s’ha obert la inscripció a la Conferència d’Exploració Estratègica que tindrà lloc el proper 15 de novembre al matí (9:00 – 14:00) al Centre Cultural del carrer Joan Camps, 1 de Granollers.

La finalitat d’aquesta jornada és debatre l’anàlisi realitzada sobre l’evolució de la ciutat i aprofundir en la reflexió sobre els reptes que la ciutat ha d’abordar, identificant una primera relació de projectes que es configuren claus per fer-ho. Les conclusions que se’n derivin definiran els temes d’estudi i d’anàlisi en el procés d’elaboració de l’estratègia de futur.

La Conferència d’Exploració Estratègica s’organitzarà entorn a quatre taules que abordaran els diferents reptes que ha d’afrontar Granollers en matèria de territori, economia, societat i cultura i educació.

Per participar en aquesta primera jornada de treball del procés d’elaboració del segon Pla Estratègic de Granollers, cal omplir la butlleta d’inscripció de la pàgina web del Pla Estratègic ( www.plaestrategicgranollers.cat ).


Primera reunió de treball de la taula intermunicipal

El 10 d’octubre va tenir lloc a Granollers una primera reunió de la taula intermunicipal, constituïda amb representants dels quatre municipis de la conurbació de Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès. Hi van ser presents l’alcalde de la Roca, Rafael Ros, el coordinador general de l’Ajuntament de les Franqueses, Francesc Esteve, la cap del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canovelles, Rosó Borràs, i el director del Pla Estratègic de Granollers, Jordi Planas.

Després d’una primera reunió amb els alcaldes dels municipis veïns celebrada el 19 de setembre en què s’acordà constituir aquesta taula intermunicipal, l’objectiu d’aquesta reunió era formalitzar-ne l’organització com a mecanisme de participació dels municipis de la conurbació en el procés d’elaboració del Pla Estratègic. També s’aprofità la reunió per recollir aportacions al primer document de diagnòstic de la ciutat, que havia estat estudiat prèviament, i per explicar la convocatòria de la Conferència d’Exploració Estratègica del proper 15 de novembre. S’acordà celebrar una propera reunió de treball amb les conclusions de la Conferència Estratègica.


© Pla Estratègic de Granollers
Per mes informació visiteu el web: www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter: Produccions Planetàriespropla.net