Newsletter 03 · Novembre'08

Celebrada la
Primera Conferència Estratègica

Primera Conferència Estratègica

Unes 250 persones van participar a la Conferència d’Exploració Estratègica que es va celebrar el dissabte 15 de novembre al Centre Cultural de Granollers. Entre els assistents hi havia els alcaldes de la Roca, les Franqueses i Canovelles, en una mostra de la implicació dels tres municipis en el procés d’elaboració del segon Pla Estratègic de Granollers.

En aquesta primera Conferència Estratègica es va presentar el primer document de “Fets i Reptes” de la ciutat, que es va debatre en quatre àmbits: territori, desenvolupament econòmic, societat, i cultura i educació. Les taules de societat (141 inscrits) i cultura i educació (122), van ser les més nombroses, seguides de les de territori (85) i desenvolupament econòmic (84).

Els assistents van opinar sobre els reptes futurs de la ciutat amb les seves intervencions a les quatre taules i també van omplir els qüestionaris sobre cada àmbit, que des d’ara estan disponibles a la web del Pla Estratègic. Tota aquesta informació es recollirà, s'analitzaran els reptes que han estat més prioritzats i s'estudiaran per continuar el procés de diagnòstic de l'estat de la ciutat, amb les aportacions de la ciutadania.

Primera sessió plenària  

La regidora de Pla Estratègic i Societat del Coneixement, Carme Garrido, va donar la benvinguda als assistents i va explicar la dinàmica i els objectius de la jornada: presentar públicament el procés d’elaboració del Pla Estratègic i identificar, de forma participativa, els reptes de futur que la ciutat ha d’abordar.

A continuació, el director del Pla Estratègic, Jordi Planas, va presentar el primer document de “Fets i Reptes” de la ciutat i va exposar els 10 fets més determinants pel present i el futur de Granollers que s’havien identificat en el procés d’elaboració del diagnòstic de la ciutat.

Finalment l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, va agrair la participació de tots els assistents i va convidar la ciutadania a inventar el futur, compartir projectes i treballar en xarxa, en aquest procés d’elaboració del segon Pla Estratègic de Granollers.

Primera sessió plenària
  Taula de Territori
Taula de Territori

En aquesta taula es van debatre els reptes de futur de Granollers en els àmbits de l’urbanisme, els serveis públics i privats, la mobilitat i el mediambient.

Presidia la taula Antoni Cornellas, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Per obrir el diàleg van intervenir des de la taula els següents ponents: Lluís Falcón, arquitecte i urbanista; Jaume Anfruns, vicepresident del Gremi de Constructors del Vallès Oriental; Albert Estapé, director tècnic d’Estabanell Energia; Josep Manau, expert ferroviari, i Arnau Queralt, vicepresident del Col•legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

Quins reptes territorials consideraven claus per a Granollers era la qüestió que centrava les seves intervencions i les de tots els assistents que intervenien a continuació.

Taula de Societat  

En aquesta taula es van debatre els reptes de futur de Granollers en els àmbits de salut, serveis socials, i tot el relacionat amb la cohesió social.

Presidia la taula Jaume Armadans, president de l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers. Per obrir el diàleg van intervenir des de la taula els següents ponents: Rafael Lledó, director general de l’Hospital General de Granollers; Mercè Relats, cap de Càritas Diocesana de Barcelona, secció Vallès Oriental; Fatiha El Mouali, tècnica del Servei d’Acollida de l’Ajuntament de Granollers; Anna Jansana, directora del Centre per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental, i Imma Navarro, presidenta i directora general de la Fundació Apadis.

Quins reptes socials consideraven claus per a Granollers era la qüestió que centrava les seves intervencions i les de tots els assistents que intervenien a continuació.

Taula de Societat
  Taula de Desenvolupament Econòmic
Taula de Desenvolupament Econòmic

En aquesta taula es van debatre els reptes de futur de Granollers en l’àmbit de l’economia, el treball i el món empresarial.

Presidia la taula Pepita Maymó, presidenta de la Delegació del Vallès Oriental de la Cambra de Comerç. Per obrir el diàleg van intervenir des de la taula els següents ponents: Joan Díaz, Director general de JDA i president de “La Mútua”; Joan Bellavista, President de l’Associació Internacional de Parcs Científics i Tecnològics; Amadeu Barbany, President de l’Associació de Comerciants Gran Centre de Granollers; Jaume Vernet, membre de Comissions Obreres, i Santiago Sáenz, advocat i consultor d’empreses.

Quins reptes econòmics consideraven claus per a Granollers era la qüestió que centrava les seves intervencions i les de tots els assistents que intervenien a continuació.

Taula de Cultura i Educació  

En aquesta taula es van debatre els reptes de futur de Granollers en l’àmbit de la cultura, l’educació i l’esport.

Presidia la taula Lluïsa Salvador, presidenta del Casal del Mestre de Granollers. Per obrir el diàleg van intervenir des de la taula els següents ponents: Jordi Pardo, museòleg i gestor de projectes culturals; Jacint Jordana, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra; Teresa M. Ferrer, Directora de l’Escola Ferrer i Guàrdia; Xavier Valls, president del Club de Bàsquet Granollers, i Anna M. Piera, cap d’Estudis de l’Escola Municipal de Música “Josep M. Ruera”.

Quins reptes educatius i culturals consideraven claus per a Granollers era la qüestió que centrava les seves intervencions i les de tots els assistents que intervenien a continuació.

Taula de Cultura i Educació
  Darrera Sessió Plenària
Taula de Desenvolupament Econòmic

En la darrera sessió plenària, es van presentar unes primeres conclusions provisionals de la jornada de treball.

Van intervenir els presidents de les quatre taules sectorials: Antoni Cornellas (Territori), Jaume Armadans (Societat), Pepita Maymó (Desenvolupament econòmic) i Lluïsa Salvador (Cultura i Educació), els quals van resumir el debat que s’havia produït en cadascun dels àmbits i van avançar uns primers resultats del buidat dels qüestionaris de priorització de reptes.

Va cloure l’acte l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, el qual va agrair de nou la participació de tots els assistents en aquesta primera jornada de treball i els emplaçà a continuar participant en el procés d’elaboració del segon Pla Estratègic.

 

© Pla Estratègic de Granollers
Per mes informació visiteu el web: www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter: Produccions Planetàriespropla.net