Newsletter 04 · Gener'09

 

Reunió de la taula intermunicipal per
impulsar la segona fase del Pla Estratègic
El 23 de gener de 2009 es va reunir a Granollers la taula intermunicipal per començar a preparar la segona fase del Pla Estratègic. Van ser-hi presents els alcaldes de la Roca, Rafael Ros, Canovelles, Josep Orive, les Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta, i Granollers, Josep Mayoral, a més de la regidora del Pla Estratègic, Carme Garrido i el director del Pla, Jordi Planas.

Taula intermunicipal


El director del Pla va explicar la metodologia prevista per iniciar la segona fase del procés d’elaboració del Pla Estratègic i va destacar la importància que tenia la participació dels municipis de la conurbació. En aquesta segona fase s’han de constituir quatre comissions de treball sectorials per tractar els temes de territori, desenvolupament econòmic, societat, i cultura i educació, i va proposar la participació d’un representant de cadascun dels municipis de la conurbació en cada comissió.

Els alcaldes de Canovelles, les Franqueses i la Roca van mostrar la seva bona predisposició per aquesta fórmula de participació i s’acordà que trametrien la proposta de representants de cadascun dels municipis en les comissions en una propera reunió tècnica de la taula intermunicipal, que es celebrarà properament.

Nou banc d’idees obert a la participació ciutadana
El banc d’idees de la web del Pla Estratègic s’ha obert a la participació ciutadana. Des d’ara es podran consultar totes les idees o propostes que els ciutadans envien al Pla Estratègic i es podran votar per saber les que tenen una major acceptació. Les propostes es poden consultar segons el nombre de vots rebuts, la puntuació mitjana obtinguda i també per l’àmbit temàtic de la proposta.

En el banc d’idees s’han recollit moltes propostes que es van formular en el transcurs de la Primera Conferència Estratègica, celebrada el 15 de novembre de 2008. En aquest moment el banc d’idees ja compta amb més d’un centenar d’idees o propostes que es poden valorar i prioritzar amb votacions.

Totes les idees aportades constituiran material d’anàlisi en el procés d’elaboració del segon Pla Estratègic de Granollers.

Banc d'idees
Presentat al Consell Directiu el pla de treball de la segona fase del Pla Estratègic
En la quarta reunió del Consell Directiu, el 29 de gener de 2009, es va fer balanç dels resultats de la Primera Conferència Estratègica i es presentà el pla de treball i calendari de la nova fase del procés d’elaboració del Pla Estratègic.

En aquesta nova etapa es constituiran quatre comissions de treball sectorials, d’unes vint persones cadascuna, per tractar els temes de territori, desenvolupament econòmic, societat, i cultura i educació. Aquestes comissions estaran formades pels ponents de la Primera Conferència Estratègica, tècnics municipals de l’àmbit corresponent, professionals i tècnics experts, membres de la societat civil granollerina i un representant dels municipis de Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès.

L’objectiu d’aquestes comissions és elaborar un primer document propositiu a partir dels resultats de la Primera Conferència Estratègica, el qual, al seu torn, s’haurà de presentar a una Segona Conferència Estratègica per al seu debat entre la ciutadania. 

El Pla Estratègic s’aproxima als estudiants de batxillerat

S’ha presentat el Pla Estratègic de Granollers als estudiants de batxillerat en una experiència pilot portada a terme als IES Antoni Cumella, Celestí Bellera i Escola Pia. Els estudiants de primer i segon curs de batxillerat que han participat en aquesta experiència han pogut conèixer el procés d’elaboració del Pla Estratègic i han pogut participar-hi a partir dels qüestionaris que permeten prioritzar els reptes de futur de la ciutat.

L’experiència ha estat conduïda pels professors Eduard Navarro (IES Antoni Cumella), Josep M. Junqueras (IES Celestí Bellera) i Agnès Boixader (Escola Pia) i ha consistit en una introducció al segon Pla Estratègic de Granollers, una presentació dels principals fets que estan condicionant el present i el futur de Granollers i la priorització dels reptes de futur i aportació d’idees amb els qüestionaris.

La complimentació dels qüestionaris i posterior tramesa a l’oficina tècnica del Pla Estratègic era voluntària, i els qüestionaris enviats permetran conèixer l’opinió d’aquest sector de ciutadans sobre els reptes de futur i les coincidències i divergències amb les opinions de la resta de ciutadans. Les idees aportades es publicaran al banc d’idees del Pla Estratègic i constituiran material d’anàlisi en el procés d’elaboració del Pla Estratègic.

 


© Pla Estratègic de Granollers
Per mes informació visiteu el web: www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter: Produccions Planetàriespropla.net