Newsletter 05 · Març'09

Les comissions sectorials
comencen a treballar

Les quatre comissions sectorials han començat a treballar en l’elaboració d’un primer document que ha de definir les línies estratègiques del Pla Estratègic i els principals projectes i accions que aquest ha de recollir. Han celebrat les primeres reunions (11 de març: Comissió de Societat; 12 de març: comissió de Desenvolupament Econòmic; 18 de març: Comissió de Cultura i Educació; 19 de març: Comissió de Territori) i han presentat aportacions escrites als documents de Reptes i projectes de cadascun dels àmbits. S’han tingut en compte les propostes recollides al Banc d’Idees del Pla Estratègic i els qüestionaris que han servit iniciar els treballs de les comissions estan disponibles al web del Pla Estratègic.

Les comissions sectorials

Cada comissió està formada per 20 persones i està coordinada pel cap de l’àrea municipal de l’àmbit específic: Ricard Ros, cap de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament de Granollers, coordina la comissió de Territori; Francesc Rubio, cap de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica, coordina la comissió de Desenvolupament Econòmic; Francesc Martínez, cap de l’Àrea de Benestar Social, coordina la comissió de Societat, i Albert Soler, cap de l’Àrea de Cultura i Educació, coordina la comissió de Cultura i Educació. Està previst que el mes de juny les comissions acabin l’elaboració d’un primer document propositiu, que es presentarà al Consell Directiu del Pla Estratègic i entrarà en un procés de participació ciutadana per recollir aportacions i aconseguir que sigui un document compartit.

El Pla Estratègic de Granollers presentat a una jornada de planificació estratègica

El divendres 20 de març va tenir lloc al Pati Manning de Barcelona una jornada de la Xarxa de Processos Estratègics Locals organitzada per l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona. La jornada estava adreçada als responsables i tècnics de planificació estratègica de la província de Barcelona i als tècnics de desenvolupament local interessats en la planificació estratègica.

L’objectiu de la jornada era donar a conèixer els nous plantejaments de la Xarxa, les activitats previstes per al 2009, els programes de suport a la planificació estratègica i les experiències recents de planificació estratègica a la província de Barcelona. Entre aquestes, es van presentar els plans estratègics de Manresa (Xavier Cano), Montcada i Reixac (Roman Castro), Mollet del Vallès (Raúl D. González), Sant Iscle de Vallalta (Josep Isern), Granollers (Jordi Planas) i Lluçanès (Bernat Vilarassau).

Aprovades les comissions de treball sectorials

El Consell Directiu del Pla Estratègic va aprovar en la reunió del 4 de març de 2009 la composició i el calendari de treball de les comissions de treball sectorials. Es constituiran quatre comissions dels àmbits de Territori, Desenvolupament Econòmic, Societat i Cultura i Educació. A partir dels resultats de la Primera Conferència Estratègica, aquestes comissions treballaran entre el mes de març i el mes de juny de 2009 per tal d’elaborar un primer document propositiu del Pla Estratègic, que defineixi les línies estratègiques del Pla i els principals projectes i accions que aquest ha de recollir.

Les quatre comissions estan formades per 20 persones cadascuna, entre les quals hi ha tècnics municipals de cadascun dels àmbits de treball, representants dels municipis de Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès, professionals experts i persones representatives dels diferents àmbits de la ciutat: membres d’entitats, d’associacions de veïns, de col·legis professionals, de centres d’ensenyament i representants del món empresarial i sindical. Les quatre comissions celebraran reunions paral·leles per avançar en l’elaboració d’un primer document que, posteriorment, entrarà en una nova fase de participació ciutadana que culminarà amb la celebració de la Segona Conferència Estratègica.


Reunió amb els exalcaldes de Granollers

Convocada per l’alcalde Josep Mayoral, dimarts 3 de febrer de 2009 va tenir lloc a l’Ajuntament de Granollers una reunió de treball amb els exalcaldes de Granollers. Van participar-hi Rafael Ballús, alcalde de Granollers del 1979 al 1986, Josep Pujadas, alcalde durant els anys 1986-1992, 1996-1998 i 1999-2004, Carme Esplugas, alcaldessa del 1998 al 1999, a més de l’actual alcalde, Josep Mayoral, i el director del Pla Estratègic, Jordi Planas. Va excusar l’assistència a darrera hora Josep Serratusell, alcalde de Granollers del 1992 al 1996.

El director del Pla Estratègic va l’estat del procés d’elaboració del Pla Estratègic i va presentar els documents que s’han preparat per iniciar la nova fase amb el treball de les comissions de treball sectorials. Els exalcaldes van presentar aportacions als documents i suggeriments de caire general per al procés d’elaboració del Pla. S’acordà celebrar una propera reunió paral·lela al treball de les comissions de treball sectorials, en la qual s’invitarà a participar també a alguns exportaveus dels grups municipals de l’Ajuntament.  


© Pla Estratègic de Granollers
Per mes informació visiteu el web: www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter: Produccions Planetàriespropla.net