Pla Estratègic Granollers
Newsletter 06 · Juny'09 web: www.plaestrategicgranollers.cat

El Pla Estratègic ja té
un primer document propositiu

El segon Pla Estratègic de Granollers ja té un primer document propositiu. És el resultat del procés de treball de les comissions sectorials iniciat el mes de març del 2009 a partir dels resultats de la Primera Conferència Estratègica i tenint en consideració les idees o propostes que els ciutadans han anat enviant al Banc d’Idees del Pla Estratègic. El document porta per títol Objectius, Estratègies i Projectes, i està disponible per a tots els ciutadans a l’espai de participació del web del Pla Estratègic. Els objectius són els que assenyalen la direcció cap a la qual s’hauria d’encaminar la ciutat, és a dir el model de futur o visió de la ciutat, que es pot resumir en: “Granollers, ciutat educadora, que fa de la qualitat del seu espai públic, la innovació dels seus sectors productius, la convivència i la creativitat de les seves persones la base del seu progrés”.

Els objectius proposats són els següents: 1) Convertir la ciutat en un gran espai públic de qualitat; 2) Fer de la innovació i el capital humà les bases del seu desenvolupament; 3) Construir el capital social de la ciutat des de la diversitat, i 4) Enfortir i desplegar el potencial creatiu de les seves persones. Per avançar cap a aquests quatre objectius s’han de desenvolupar una gran diversitat de projectes i programes d’actuació (la proposta n’inclou un total de 40), que s’han aplegat en unes estratègies d’actuació (16). Aquestes estratègies s’hauran de prioritzar en un procés de participació ciutadana que culminarà el mes de novembre amb la Segona Conferència Estratègica.

Reunió del Consell d'Exalcaldes i Exportaveus Municipals

Convocada per l’alcalde Josep Mayoral, dimecres 3 de juny va tenir lloc a l’Ajuntament de Granollers una reunió de treball amb els exalcaldes i exportaveus dels grups municipals de Granollers. Van participar-hi Rafael Ballús, Josep Pujadas, Josep Serratusell, Carme Esplugas, Manel Balcells, Jaume Vernet, Ramon Daví i Santi Sáenz, a més de alcalde Josep Mayoral, la regidora de Pla Estratègic Carme Garrido i el director del Pla Estratègic Jordi Planas. La celebració d’aquesta reunió s’havia acordat en una reunió prèvia del consell d’exalcaldes, celebrada el 3 de febrer de 2009.

Reunió del consell d'exalcaldes i exportaveus municipals

L’objectiu de la reunió era posar en coneixement dels exalcaldes i exportaveus municipals l’estat dels treballs d’elaboració del segon Pla Estratègic i recollir les seves observacions i suggeriments. El director del Pla Estratègic va presentar l’esborrany del primer document propositiu que estan elaborant les comissions de treball sectorials i que s’havia enviat prèviament als assistents per al seu estudi. A continuació, els exalcaldes i exportaveus van presentar les seves aportacions al document. S’acordà celebrar una propera reunió un cop acabat el treball de les comissions, per tal de continuar el seguiment del procés d’elaboració del Pla Estratègic.

Comença l'elaboració del primer document propositiu del Pla Estratègic

Les comissions de treball han començat a treballar en un document d’Objectius, Estratègies i Projectes, que ha de definir les línies estratègiques del Pla. Aquest primer document propositiu s’ha elaborat a partir dels resultats de les primeres reunions de les comissions i de les aportacions escrites dels seus membres. El document s’ha pogut debatre en la segona ronda de reunions (29 d’abril: Comissió de Cultura i Educació; 6 de maig: Comissió de Societat; 7 de maig: Comissió de Territori; 12 de maig: Comissió de Desenvolupament Econòmic) i es reelaborarà amb les valoracions i observacions que aportaran els seus membres. Amb els resultats d’aquest segon qüestionari es reelaborarà el document d’Objectius, Estratègies i Projectes, el qual es tornarà a sotmetre a debat en les quatre comissions de treball sectorial. Aquest primer document propositiu es presentarà al Consell Directiu del Pla Estratègic el primer de juliol i entrarà en un procés de participació ciutadana per recollir aportacions, que culminarà amb la celebració de la segona Conferència Estratègica prevista pel mes de novembre de 2009.

El director del Pla Estratègic de Granollers en el Grup de Contrast de la XPEL

El passat 8 de maig es constituí el Grup de Contrast de la Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL) que impulsa la Diputació de Barcelona des de l’Oficina d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. La XPEL es creà el 2005 com un espai de reflexió i intercanvi per a tècnics d’administracions locals que desenvolupen processos estratègics en el territori i aborda aspectes metodològics i d’organització dels processos estratègics locals. L’Oficina d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic ha volgut reforçar la XPEL amb la creació del Grup de Contrast, un equip format per tècnics experts que tindrà com a missió el contrast i validació de documents de suport metodològic sobre planificació estratègica que es generin a partir de cada sessió de la XPEL.

El Grup de Contrast està format per Xavier Cano i Judith Saus (Pla Estratègic Manresa 2015), Joan Campreciós i Maria Cortada (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona), Román Castro i Maria del Mar Viera (Pla Estratègic de Montcada i Reixac), Anna Manrique (Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaure), Jordi Planas (II Pla Estratègic de Granollers) i Gemma Sivill (III Pla Estratègic de l’Alt Penedès). Aquest equip començarà a treballar amb la supervisió dels documents que es presentaran a les jornades monogràfiques que la XPEL té previst de celebrar durant aquest any 2009.


Produccions Planetàries © Pla Estratègic de Granollers
www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter:
Produccions Planetàriespropla.net