Pla Estratègic Granollers
Newsletter 09 · Octubre'09 web: www.plaestrategicgranollers.cat
Oberta la inscripció
a la segona Conferència Estratègica

S’ha obert la inscripció a la Segona Conferència Estratègica que tindrà lloc el proper 14 de novembre al matí (9:00 – 14:00) al Centre Cultural del carrer Joan Camps, 1 de Granollers. La finalitat d’aquesta jornada és debatre el document Objectius, vectors i projectes estratègics que s’ha elaborat de manera participativa durant l’any 2009 i que recull una quarantena de propostes de futur per a la ciutat.

Aquesta Segona Conferència Estratègica s’organitzarà entorn a cinc taules: 1. Espai públic i governança del territori; 2. Formació i cultura; 3. Comerç i indústria; 4. Salut i esport, i 5. Cohesió social i compromís cívic. Per participar en aquesta jornada de participació en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Granollers, només cal omplir la butlleta d’inscripció que trobareu a la pàgina web del Pla Estratègic.

Reunió del consell d'exalcaldes i exportaveus municipals


Reunions de treball amb associacions i col·lectius de la ciutat

El procés de participació en l’elaboració del Pla Estratègic continua amb la celebració de reunions de treball amb entitats i col·lectius ciutadans per discutir i fer aportacions i suggeriments al document de propostes del Pla Estratègic, que s’ha de debatre en la Segona Conferència Estratègica del 14 de novembre de 2009.

Durant el mes d’octubre han continuat les presentacions del document als centres cívics de Jaume Oller (5 d’octubre), can Gili (19 d’octubre) i al Consell de Poble de Palou (15 d’octubre). També s’han celebrat reunions de treball amb el Consell Municipal de l’Esport (1 d’octubre) i el Consell Municipal de la Salut (16 d’octubre), amb un grup de joves al Gra (19 d’octubre), amb entitats com el Casal del Mestre (14 d’octubre) i la comissió executiva de PIMEC del Vallès Oriental (19 d’octubre) i amb agrupacions polítiques, com la secció local d’Iniciativa per Catalunya-Verds (26 d’octubre).  També s’han celebrat reunions de treball amb la taula intermunicipal del Pla Estratègic, tant amb l’equip de tècnics (9 d’octubre), com amb els alcaldes de Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès (28 d’octubre).

Segona trobada d'exalcaldes i exregidors de l'Ajuntament de Granollers

El 20 d’octubre va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de Granollers la segona trobada d’exalcaldes i exregidors, convocats per l’alcalde Josep Mayoral. L’objectiu de la reunió era presentar-los l’estat dels treballs d’elaboració del Pla Estratègic i invitar-los a participar-hi i a fer-hi aportacions. Van assistir-hi unes quaranta persones que han tingut responsabilitat municipal al llarg dels darrers trenta anys de democràcia, entre els quals hi havia l’exalcaldessa Carme Esplugas i els exalcaldes Rafael Ballús i Josep Pujadas.

Reunió del consell d'exalcaldes i exportaveus municipals

El director del Pla Estratègic, Jordi Planas, va fer una presentació del document de propostes que estava en procés d’elaboració i a continuació es va obrir un torn de paraules entre tots els assistents per fer-hi aportacions i suggeriments. Després de la primera trobada d’exregidors, celebrada el mes d’octubre de 2008, es creà una comissió amb els exalcaldes, l’exalcaldessa i exportaveus municipals, que ha celebrat diverses reunions per col·laborar en l’elaboració del document propositiu. Aquest document es debatrà en la Segona Conferència Estratègica del 14 de novembre de 2009, a la qual s’emplaçà a participar a tots els assistents.

Acaba el cicle de conferències del Pla Estratègic

El 21 d’octubre va tenir lloc a la sala d’actes del Museu de Granolles la darrera de les conferències del cicle “Mirades sobre el futur de Granollers” iniciat el 23 de setembre. Eulàlia Bosch va explicar que l’escolarització era només una part de l’educació i va defensar que la ciutat és avui la unitat educativa mínima i que aquella que és més oberta i receptiva a la diferència té més possibilitats de futur.

Reunió del consell d'exalcaldes i exportaveus municipals


Les conferències anteriors s’havien dedicat a la gestió del territori i la governança democràtica, a càrrec de Josep M. Pascual, les polítiques d’inclusió social, a càrrec de Joan Subirats, i l’economia del coneixement i la nova indústria, a càrrec de Joan Trullén.  Josep M. Pascual va destacar la importància d’implicar la ciutadania en totes les decisions que afecten a la ciutat, buscant acords i compromisos i construint capital social. Joan Subirats va explicar els problemes d’encaix de les polítiques públiques tradicionals amb la societat del segle XXI i va destacar que el gran repte és adreçar-se a una societat cada cop més diversa. Segons Joan Trullén, per afavorir la innovació cal fomentar els processos de col·laboració entre les empreses vinculades al territori de Granollers i el seu entorn.


Produccions Planetàries © Pla Estratègic de Granollers
www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter:
Produccions Planetàriespropla.net