Pla Estratègic Granollers
Newsletter 12 · Febrer '10 web: www.plaestrategicgranollers.cat
Enquesta ciutadana sobre
el Pla Estratègic

En el marc del procés participatiu d'elaboració del Pla Estratègic, es portarà a terme, fins al 15 de març una enquesta ciutadana per conèixer l'opinió dels ciutadans de Granollers sobre el Pla. Aquesta enquesta arribarà a totes les llars de Granollers amb el butlletí municipal Granollers Informa del mes de març i es recollirà en unes urnes situades als equipaments municipals i als forns de pa col·laboradors. Al mateix temps, l'enquesta es podrà contestar on-line a través del web del Pla Estratègic.

Enquesta ciutadana sobre el Pla Estratègic

El formulari de l'enquesta està dissenyat per rebre noves opinions sobre el Pla Estratègic, així com la valoració que fan els ciutadans de tot el procés. Algunes de les preguntes són totalment obertes, per recollir noves idees sobre el Pla, i altres demanen una valoració dels projectes dels diferents àmbits que han tingut una major priorització en la Segona Conferència Estratègica. Els resultats d'aquesta enquesta serviran per ajudar a perfilar el document final del Pla Estratègic, que es vol aprovar el proper mes de maig amb el màxim consens ciutadà.


Noves reunions de les comissions de treball sectorials

Les quatre comissions sectorials que van treballar entre el mes de març i el mes de juny de 2009 en l'elaboració del primer document propositiu del Pla Estratègic es tornen a reunir per examinar i debatre el document final. El primer document propositiu es reelaborà en un procés de participació ciutadana iniciat el mes de juliol de 2009 i que culminà amb la Segona Conferència Estratègica celebrada el 14 de novembre de 2009. Els resultats d'aquesta jornada presentats en l'Informe final han servit per començar a elaborar el document final, que s'anirà perfilant en un procés participatiu que durarà fins al mes de maig, quan està prevista la seva aprovació pel Consell Directiu. 

L'objectiu d'aquestes reunions és recollir les opinions i suggeriments dels membres de les comissions al nou document, abans de la seva redacció definitiva. Les reunions es celebraran el 24 de febrer (Comissió de Cultura i Educació), 25 de febrer (Comissió de Desenvolupament Econòmic), 3 de març (Comissió de Societat) i 4 de març (Comissió de Territori) i formaran part del procés de participació en l'elaboració del Pla Estratègic, que ha entrat en la seva darrera fase. Cada comissió està formada per 20 persones, entre les quals hi ha tècnics municipals, professionals, membres d'entitats i col·lectius de la ciutat de Granollers, així com representants dels municipis de Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.


El Consell d'Infants de Granollers treballa el Pla Estratègic

Des del desembre de 2009 i durant tot el primer semestre de 2010 el Consell d'Infants de Granollers treballarà el Pla Estratègic de la ciutat. El Consell d'Infants és un òrgan de participació format per nens i nenes de les diferents escoles de Granollers que fan 5è i 6è de primària i que es troben un cop al mes per parlar de la ciutat. El 18 de desembre de 2009 van tenir una primera sessió d'introducció al Pla Estratègic i van acordar debatre amb els companys d'escola quina era la cosa més important de la ciutat que calia millorar en el futur.

El Consell d'Infants de Granollers treballa el Pla Estratègic

El divendres 29 de gener el Consell d'Infants es va reunir amb el director del Pla Estratègic i els nens i nenes li van plantejar els temes que havien considerat més importants pel futur de Granollers. El director del Pla Estratègic en va prendre nota i va explicar quins d'aquells àmbits s'estaven treballant en el Segon Pla Estratègic. A continuació el Consell d'Infants va debatre quins àmbits eren més prioritaris pel futur de Granollers i finalment, per votació, foren escollits l'educació, la convivència i l'espai urbà. Aquests seran els àmbits que es treballaran en els propers mesos i les conclusions es faran arribar al director del Pla Estratègic i a l'alcalde de Granollers.


Comença la darrera fase d'elaboració del Pla Estratègic

El passat 27 de gener el Consell Directiu del Pla Estratègic va donar llum verda a la darrera fase d'elaboració del Pla, abans de la seva aprovació prevista pel proper mes de maig. En aquesta darrera etapa es vol ampliar el procés de participació ciutadana iniciat l'any 2008 i aconseguir el màxim consens en l'elaboració del document final. Entre les iniciatives previstes pels propers mesos hi ha dues enquestes ciutadanes que serviran per ampliar la participació i copsar noves opinions i noves sensibilitats que es podran incorporar en el document final.

L'elaboració d'aquest document partirà dels resultats de la Segona Conferència Estratègica celebrada el 14 de novembre de 2009 i s'anirà perfilant amb noves reunions de treball amb les diferents entitats i col·lectius de la ciutat, les comissions de treball sectorials, el consell d'exalcaldes i exportaveus municipals, els ajuntaments de Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès i representants d'altres municipis veïns. Pel mes de maig, abans de la seva aprovació, està prevista la presentació del Pla Estratègic de Granollers en una jornada de la Xarxa de Processos Estratègics Locals, que reunirà a la nostra ciutat els directors i tècnics en planificació estratègica de tota la província de Barcelona.

 

Produccions Planetàries © Pla Estratègic de Granollers
www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter:
Produccions Planetàriespropla.net