Pla Estratègic Granollers
Newsletter 13 · Maig '10 web: www.plaestrategicgranollers.cat
Presentat el document de propostes del
Consell d'Infants pel Pla Estratègic

El document de propostes pel segon Pla Estratègic de Granollers elaborat pel Consell d'Infants va ser presentat al Consell Directiu del Pla Estratègic en la sessió del passat 17 de maig. Aquest document és el resultat d'un procés de reflexió i debat que s'ha desenvolupat a les escoles i en les reunions ordinàries del Consell d'Infants. Aquest òrgan de participació ciutadana està format per nens i nenes de 5è i 6è curs de primària de les escoles de Granollers i té com a finalitat que els infants puguin ser escoltats en els afers de la ciutat i que puguin presentar propostes i suggeriments d'actuacions.

Consell d'Infants

Durant aquest curs s'ha demanat  la participació del Consell d'Infants en el procés de definició del segon Pla Estratègic de Granollers. Amb aquest objectiu, el 29 de gener el Consell d'Infants va rebre la visita del director del Pla Estratègic i els nens i nenes li presentaren els temes més importants que havien considerat pel futur de la ciutat: l'educació, la convivència i l'espai públic. En el debat sobre aquests tres àmbits van poder observar la seva interelació, de manera que la millora d'un d'ells millorava també els altres. En aquest procés de reflexió van estar acompanyats pel nino “Nines” (nino estratègic) que ha servit per definir les aportacions del Consell d'Infants al Pla Estratègic en forma de propostes generals sobre l'educació, la convivència i l'espai públic.


L'estand municipal de la Fira de l'Ascensió centra l'atenció en el Pla Estratègic

En la Fira de l'Ascensió d'enguany, l'Ajuntament de Granollers ha volgut fer referència als valors i els projectes del segon Pla Estratègic. L'estand municipal imagina Granollers com una ciutat de futur, que es basa en valors com la creativitat, la convivència, el coneixement, la competitivitat, la cohesió social i territorial, la sostenibilitat, el compromís cívic i la governança democràtica.

Fira de l'Ascensió

Aquestes idees referencials s'han volgut traslladar d'una forma amable i simpàtica, dibuixant com serà la ciutat el 2025, quan es materialitzin les propostes que la ciutadania ha plantejat en el procés participatiu del Pla Estratègic. Com si es tractés d'un joc, els visitants poden fotografiar-se en aquesta ciutat imaginada i emportar-se un díptic amb la fotografia i els projectes i programes d'actuació previstos en el Pla Estratègic, ordenats en les quatre grans àrees d'actuació: territori, desenvolupament econòmic, benestar de les persones i cohesió social, i formació, cultura i esport


Granollers acull una jornada sobre gestió pública i planificació estratègica

El proper 12 de maig es celebrarà a Granollers un seminari de la Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL) sobre els reptes de la gestió pública davant de la planificació estratègica. El seminari, que tindrà lloc al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers, està organitzat per l'Oficina d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona i està adreçat als reponsables i tècnics de planificació estratègica de tota la província de Barcelona. L'objectiu és debatre enfocaments i metodologies per a la implementació dels plans estratègics i intercanviar informació sobre experiències i casos d'èxit relacionats amb la gestió de la intel·ligència organitzativa. La ponència i la conducció del debat anirà a càrrec del director de l'Institut de Govern i Polítiques Publiques (UAB), Joaquim Brugué, i com a experiències d'èxit es presentaran el Pla Estratègic de Granollers i la gestió estratègica a Sant Cugat del Vallès.

Aprofitant la celebració d'aquest seminari, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha organitzat una sessió de debat sobre el repte de la dimensió supramunicipal i la cooperació entre municipis a l'hora de planificar estratègicament, adreçada als responsables dels processos de planificació estratègica que s'estan portant a terme a la comarca del Vallès Oriental. Aquesta sessió, que tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal a primera hora de la tarda, també comptarà amb la intervenció del director de l'IGOP, Joaquim Brugué.


Més de 800 persones contesten l'enquesta ciutadana

Un total de 813 persones van contestar l'enquesta ciutadana sobre el Pla Estratègic de Granollers. L'enquesta es va distribuir encartada en el butlletí Granollers Informa del mes de març i es van establir punts de recollida en els forns de pa i equipaments municipals distribuïts en els diversos barris de la ciutat. L'enquesta també es podia complimentar des del mateix web del Pla Estratègic. Un total de 363 persones van fer l'opció online i 450 van contestar-la en format paper.

Amb l'objectiu d'aconseguir l'opinió dels joves, l'enquesta es va fer arribar als centres de batxillerat de Granollers. D'aquest col·lectiu s'aconseguiren un total de 372 respostes. En total, un 38 % dels enquestats són joves de 15 a 24 anys i un altre 27 %  tenen de 25 a 39 anys. Una quarta part dels participants en l'enquesta no resideixen a Granollers. D'aquests, gairebé el 40 % són veïns dels municipis de la conurbació: la Roca del Vallès (15,8 %), Canovelles (13,3 %) i les Franqueses del Vallès (9,7 %). Les opinions recollides en aquestes enquestes s'estudiaran detingudament per tal de tenir-les en compte en l'elaboració del Pla Estratègic.

 

Produccions Planetàries © Pla Estratègic de Granollers
www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter:
Produccions Planetàriespropla.net


Si no desitja rebre més comunicacions del Pla Estratègic de Granollers faci clic aqui