Pla Estratègic Granollers
Newsletter 15 · Juny '10 web: www.plaestrategicgranollers.cat
El Consell Directiu aprova el Pla Estratègic

El Consell Directiu del Pla Estratègic, en la sessió del dimarts 1 de juny, va aprovar el document central del Pla Estratègic. El document aprovat, “La ciutat que volem. Document propositiu sobre el model de ciutat” vol ser el marc de referència en l’actuació dels diferents actors econòmics, socials i institucionals de la ciutat. Consta de la visió o model de ciutat cap al que ens proposem anar, identifica els principals camins o estratègies per arribar-hi, així com els principals programes d’actuació i projectes que cal portar a terme, un total de 47. Un cop aprovat el document de referència del Pla Estratègic, s’iniciaran immediatament els treballs per preparar-ne l’execució, amb la priorització dels projectes que s’impulsaran inicialment i els sistemes de seguiment i avaluació del procés. En la mateixa reunió del Consell Directiu ja s’acordà l’inici d’aquests treballs.

El Consell Directiu aprova el Pla Estratègic

L’alcalde de Granollers i president del Consell Directiu, Josep Mayoral, va manifestar que portaria l’aprovació del Pla Estratègic a una propera reunió del Ple Municipal de l’Ajuntament de Granollers. Pel proper dia 15 de juny, a les 8 del vespre, està prevista una conferència a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers per realitzar el balanç dels dos anys del procés d’elaboració del Pla Estratègic i del seu resultat. La conferència s’ha encarregat a Joaquim Brugué, catedràtic de Ciencia Política i director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.


El document del Pla Estratègic presentat als ajuntaments de Canovelles i les Franqueses del Vallès

El document del Pla Estratègic va ser presentat a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, el passat dia 19 de maig, i a l'Ajuntament de Canovelles, el dia 25 de maig, en unes reunions que comptaren amb la participació dels alcaldes respectius, regidors i tècnics municipals, així com alguns representants d’aquests municipis a les comissions de treball sectorials que van participar en l’elaboració del document. El director del Pla Estratègic va presentar el document “La ciutat que volem. Document propositiu sobre el model de ciutat”, que els assistents havien rebut prèviament per poder estudiar-lo, i seguidament s’obrí un torn d’intervencions per debatre el document i recollir les opinions dels assistents.

Aquestes reunions formen part de la darrera fase del procés participatiu en l’elaboració del Pla Estratègic, abans de la seva aprovació per part del Consell Directiu. En aquesta darrera fase també s'han celebrat reunions amb els representants dels diferents grups municipals al Consell Directiu, amb els regidors, treballadors i tècnics de l'Ajuntament de Granollers, amb el Consell d'Exalcaldes i Exportaveus Municipals i amb els alcaldes dels municipis de Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès, en el marc de la taula intermunicipal, així com algunes entitats ciutadanes com ara l'Associació de Comerciants Gran Centre de Granollers. L'objectiu d'aquestes reunions és aconseguir el màxim consens en el document del Pla Estratègic abans de la seva aprovació definitiva.


Nova sessió de treball sobre planificació estratègica a la comarca

El repte de la dimensió supramunicipal i la cooperació entre els municipis a l'hora de planificar estratègicament fou el tema de la sessió tècnica organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental el passat 12 de maig. A la sessió van participar responsables tècnics i representants polítics de diversos municipis de la comarca. L'objectiu era continuar avançant en la línia de treball encetada en la jornada que es portà a terme a Mollet del Vallès el 4 de novembre de 2009, obrint un espai de debat i d'intercanvi d'experiències al voltant de la planificació i la visió estratègica dels municipis del Vallès Oriental, i consolidar el grup de treball de tècnics i polítics en aquest àmbit.

Nova sessió de treball sobre planificació estratègica a la comarca

En aquesta trobada, que va comptar amb la intervenció del director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (UAB), Joaquim Brugué, es va tractar sobre la necessitat de coordinació entre els diferents municipis de la comarca, subratllant la importància de crear espais de diàleg entre els municipis que generin espais de confiança i intercanvi. Des dels municipis es destacà la importància de la col·laboració intermunicipal en la planificació estratègica, tot assumint també que la competència entre municipis pot ser un element positiu i no necessàriament contradictori amb la cooperació.


El Pla Estratègic de Granollers presentat en un seminari sobre gestió pública i planificació estratègica

El passat 12 de maig es celebrà a Granollers un seminari de la Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL) sobre els reptes de la gestió pública davant de la planificació estratègica. El seminari estava organitzat per l'Oficina d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona i va reunir una quarantena de reponsables i tècnics de planificació estratègica de tota la província de Barcelona. Aquest és el quart seminari-taller d'aquestes característiques que ha organitzat la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de crear espais de debat i d'intercanvi d'experiències en relació a la planificació estratègica.

Van inaugurar la jornada l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i el coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, Carles Rivera. La ponència principal va anar a càrrec de Joaquim Brugué, director de l'Institut de Govern i Polítiques Publiques (UAB), que reflexionà sobre les dificultats que intervenen en la planificació estratègica i la nova gestió pública. El seminari també tractà dues experiències concretes: el Pla Estratègic de Granollers, presentat pel seu director Jordi Planas, i la gestió estratègica a Sant Cugat del Vallès, presentada per Pablo Baquero, responsable d'Informació i Avaluació de l'Institut de Gestió Estratègica de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

 

Produccions Planetàries © Pla Estratègic de Granollers
www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter:
Produccions Planetàriespropla.net


Si no desitja rebre més comunicacions del Pla Estratègic de Granollers faci clic aqui