Pla Estratègic Granollers
Newsletter 16 · Juliol '10 web: www.plaestrategicgranollers.cat
El Ple de l'Ajuntament de Granollers
aprova el Pla Estratègic

El 29 de juny el Ple de l'Ajuntament de Granollers va aprovar el Pla Estratègic. Amb l'aprovació del Ple Municipal, el document “La ciutat que volem. Document propositiu sobre el model de ciutat” es converteix en el marc de referència en l’actuació dels diferents actors econòmics, socials i institucionals de la ciutat durant els propers anys. La regidora del Pla Estratègic i Societat del Coneixement, Carme Garrido, va explicar el procés d'elaboració del Pla iniciat l'any 2008 i va destacar l'amplitud del procés participatiu que s'ha portat a terme perquè l'elaboració del document fos col·lectiva i el màxim de consensuada. A continuació van intervenir els portaveus dels diferents grups municipals, que van fer diferents apreciacions sobre el procés i el document resultant.

El Ple de l'Ajuntament de Granollers

El Pla Estratègic va ser aprovat per tots els regidors de l'Ajuntament, amb l'excepció dels dos regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya, Isabel Alcalde i Pep Mur, que es van abstenir. Un cop aprovat, s'iniciarà el procés d'execució del Pla, prioritzant els projectes que s'impulsaran en una primera fase i elaborant els sistemes de seguiment i avaluació del procés que mesurin el grau de realització dels projectes i el grau d'adequació de l'evolució de Granollers respecte el model de ciutat definit en el Pla.


Editat el document del Pla Estratègic

Un cop aprovat pel Consell Directiu del Pla Estratègic, l'Ajuntament de Granollers ha preparat una edició del document “La ciutat que volem. Document propositiu sobre el model de ciutat”, que també està consultable en format digital al Web del Pla Estratègic. L'edició forma part del pla de comunicació del Pla Estratègic, amb l'objectiu de donar a conèixer els continguts del Pla al conjunt dels ciutadans. Es presentà per primera vegada en la conferència de cloenda dels treballs d'elaboració del Pla Estratègic el passat 15 de juny, en la qual tots els assistents van rebre un exemplar.

D'aquesta edició, que té una tirada de 400 exemplars, s'ha fet arribar exemplars als regidors de l'Ajuntament de Granollers, els caps de serveis municipals, els centres cívics,  els membres del Consell Directiu del Pla Estratègic, de la Comissió Executiva Municipal, de la Taula Intermunicipal, del Consell d'Exalcaldes i Exportaveus Municipals, i de les Comissions de Treball Sectorials que han participat en l'elaboració del Pla Estratègic. També pot sol·licitar-ne un exemplar qualsevol interessat, tot adreçant-se directament a l'Ajuntament de Granollers.


El Consell d'Infants presenta a l'alcalde les propostes pel Pla Estratègic

El passat 18 de juny l'alcalde de Granollers va rebre en audiència els membres del Consell d'Infants. És un acte que es celebra cada any a la Sala de Plens de l'Ajuntament i en el qual els membres del Consell, com a representants dels infants de la ciutat, presenten propostes i pregunten directament a l'alcalde sobre les qüestions que més els interessen. També hi són presents alguns regidors de l'Ajuntament i els pares i mares dels infants. Enguany el Consell d'Infants ha treballat sobre el Pla Estratègic de Granollers i va presentar formalment el Document de propostes pel Segon Pla Estratègic de Granollers, centrades en la millora de l'espai públic, l'educació i la convivència. Els infants volen espais públics pensats per afavorir que la gent parli, projectes educatius per millorar la convivència i activitats que afavoreixin el diàleg entre les persones.

El Consell d'Infants presenta a l'alcalde les propostes pel Pla Estratègic

L'alcalde de Granollers va agrair-los el treball i va explicar que les seves propostes s'havien fet arribar al director del Pla Estratègic perquè fossin incloses en el Pla. El director del Pla Estratègic va intervenir per felicitar els membres del Consell pel treball de reflexió que havien portat a terme sobre el futur de la ciutat i va explicar que les seves propostes encaixaven molt bé amb les orientacions del Pla Estratègic. La regidora d'Educació també va agrair les seves aportacions i va dir que havien sabut concretar de manera molt directe uns temes que eren molt difícils de tractar. Un dels pares dels infants va intervenir per agrair a l'Ajuntament la iniciativa del Consell d'Infants. L'acte va acabar amb un berenar de celebració del final de curs.

Conferència de cloenda del procés d'elaboració del Pla Estratègic

El 15 de juny va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers la conferència de cloenda del procés d’elaboració del Pla Estratègic. Va presentar l’acte la regidora del Pla Estratègic, Carme Garrido, i va intervenir també l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, agraint la participació que havia tingut tot el procés i anunciant que el document aprovat pel Consell Directiu del Pla Estratègic es portaria a aprovació en el proper Ple Municipal. Amb el títol “L’experiència del Segon Pla Estratègic de Granollers: un balanç” va pronunciar la conferència Joaquim Brugué, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, el qual va ser presentat pel director del Pla Estratègic, Jordi Planas.

Conferència de cloenda del procés d'elaboració del Pla Estratègic

Joaquim Brugué ha desenvolupat la seva tasca docent i investigadora en els àmbits de la gestió pública, el govern local, la participació ciutadana i l’anàlisi de les polítiques públiques. Ha ensenyat en nombroses universitats espanyoles i estrangeres (entre altres, les d’Oxford, Cambridge, Universidad Centroamericana de Managua, Universidad Federal de Minas Gerais al Brasil) i també ha estat cridat per diferents administracions i organitzacions públiques espanyoles i internacionals, com a especialista en polítiques públiques i participació ciutadana. Entre el 2003 i el 2007 va ser Director general de Participació Ciutadana al Govern de la Generalitat de Catalunya. Joaquim Brugué va destacar el procés participatiu en l’elaboració del Segon Pla Estratègic de Granollers com un dels elements forts que permetria desenvolupar els projectes recollits en el document en la propera fase executiva.

 

Produccions Planetàries © Pla Estratègic de Granollers
www.plaestrategicgranollers.cat
Disseny newsletter:
Produccions Planetàriespropla.net


Si no desitja rebre més comunicacions del Pla Estratègic de Granollers faci clic aqui