Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

NOTÍCIES

Èxit de participació a la Segona Conferència Estratègica

17/11/2009

Unes 150 persones van participar a la Segona Conferència Estratègica que es va celebrar el dissabte 14 de novembre al Centre Cultural de Granollers. En aquesta jornada es va debatre el document d’Objectius, vectors i projectes estratègics, que recull les propostes de futur que s’han anat elaborant en un procés participatiu durant tot l’any 2009. El debat del document s’organitzà en cinc taules, una per cadascun dels vectors: 1. Espai públic i governança del territori; 2. Comerç i indústria; 3. Salut i esport; 4. Cohesió social i compromís cívic, i 5. Formació i cultura.

Els assistents van opinar sobre els projectes de futur de la ciutat amb les seves intervencions a les cinc taules i també van omplir els qüestionaris sobre cada àmbit, que també estan disponibles a la web del Pla Estratègic. Durant la jornada es va recollir més de doscents qüestionaris: Vector 1. Espai Públic i Governança del territori: 44 qüestionaris; Vector 2: Comerç i Indústria: 35; Vector 3. Salut i Esport: 42; Vector 4. Cohesió Social i compromís cívic: 50; Vector 5. Formació i cultura: 46. Tota aquesta informació i les aportacions que arribin per mitjà de la web del Pla Estratègic s'estudiarà detingudament per tal d’elaborar el document final del Pla Estratègic, que està previst que es pugui aprovar el maig de 2010.

 
 
 

Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58