Pla EstratŔgic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

NOTÍCIES

El Consell Directiu aprova una primera prioritzaciˇ de projectes

17/09/2010

El 8 de setembre del Consell Directiu del Pla EstratŔgic va aprovar una primera prioritzaciˇ dels projectes que recull el document central del Pla EstratŔgic, per tal de comenšar a preparar la fase executiva. Per iniciar aquesta nova fase d'implementaciˇ del Pla s'elaborarÓ un Document de primers compromisos d'acciˇ, que recollirÓ els projectes que s'impulsaran inicialment i els sistemes de seguiment i avaluaciˇ que mesurin el grau de realitzaciˇ dels projectes. AtŔs que el nombre de projectes que es podran impulsar simultÓniament serÓ necessÓriament limitat, el Consell Directiu va aprovar aquesta prioritzaciˇ atenent als criteris de la urgŔncia, la importÓncia, la viabilitat i la connexiˇ amb els objectius generals del Pla.

La selecciˇ de projectes es distribueix amb una relativa homogene´tat entre les diferents Órees o Ómbits d'actuaciˇ. De l'Órea de territori es prioritzen quatre projectes (1.2.1., 1.2.2., 1.3.3, 1.4.1.); de l'Órea de desenvolupament econ˛mic, 2 projectes per iniciar la fase executiva (2.1.2. i 2.2.1.) i quedaran 2 projectes en fase d'estudi (2.3.1. i 2.3.2.). De l'Órea de Benestar de les persones i cohesiˇ social s'iniciaran 3 projectes (3.1.2., 3.2.3., 3.3.1.). Finalment de l'Órea de formaciˇ, cultura i esport, es comenšaran a impulsar 3 projectes (4.1.2., 4.1.3. i 4.2.5.). Els projectes no prioritzats en aquesta primera fase tindran un seguiment i avaluaciˇ indirecta, per mitjÓ dels sistema d'indicadors generals de la ciutat. El Consell Directiu decidirÓ els canvis pertinents en la prioritzaciˇ dels projectes en el temps, atenent al seu grau de desenvolupament o la urgŔncia de prioritzar-ne d'altres.

 
 
 

Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58