Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

NOTÍCIES

Reunió de treball amb els alcaldes dels municipis veïns

26/09/2008

El 19 de setembre va tenir lloc a Granollers una trobada amb els alcaldes dels municipis veïns, amb els quals Granollers forma conurbació. Van ser-hi presents l’alcalde de Canovelles i el de les Franqueses del Vallès, acompanyats d’alguns regidor i tècnics municipals d’ambdós municipis, i va excusar l’assistència per motius d’agenda l’alcalde de la Roca. Convocats per l’alcalde de Granollers, van rebre les explicacions de la regidora del Pla Estratègic i del director del Pla.

En aquest segon Pla, l’anàlisi estratègica no es vol fer des de l’òptica estrictament municipal de Granollers, sinó abastar l’àmbit de la ciutat real, la realitat metropolitana de prop de cent mil habitants que avui conformen Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. És per això que, des d’un inici, s’ha volgut posar els treballs d’elaboració del Pla Estratègic en coneixement dels altres municipis i convidar-los a posar en comú la reflexió estratègica.

En aquesta reunió amb els alcaldes s’acordà crear una taula intermunicipal per discutir tots aquells temes que són d'interès comú per al conjunt dels municipis de la conurbació durant tot el procés d'elaboració del Pla estratègic, i s’acordà celebrar una nova reunió de treball per parlar dels treballs de diagnòstic iniciats, en les properes setmanes.

 
 
 

Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58