Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

sx

PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLAEl procés d’elaboració del Pla Estratègic tindrà una duració de dos anys i culminarà amb l’aprovació del document definitiu el maig de 2010. Aquest procés tindrà dues fases: diagnòstic de la ciutat i definició de línies estratègiques i projectes.

1.1. Diagnòstic de la ciutat

S’inicia amb els treballs d’anàlisi i diagnòstic que porta a terme el Grup Impulsor i la Comissió Executiva Municipal (juny 2008).

Culmina amb la celebració de la Primera Conferència Estratègica (15 novembre 2008) i l’elaboració posterior de les conclusions que porten a terme el Grup Impulsor i la reelaboració del document de "Fets i Reptes" de la ciutat.

Finalitza amb l'aprovació del document de "Fets i Reptes" de la ciutat (març 2009).

1.2. Definició de línies estratègiques

S’inicia amb els treballs de les Comissions de Treball Sectorials per analitzar el document de fets i reptes de la ciutat i elaborar el primer document propositiu del Pla Estratègic (març-juny 2009).

Culmina amb la celebració de la Segona Conferència Estratègica (14 de novembre 2009) i l’elaboració posterior de les conclusions que porten a terme el Grup Impulsor i la Comissió Executiva Municipal, amb els suggeriments dels experts i òrgans consultius.

Finalitza amb l’aprovació del document definitiu del Pla Estratègic (maig 2010).

Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58