Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

sx

COMISSIONS DE TREBALL SECTORIALSSón les encarregades d’elaborar un primer document propositiu del Pla Estratègic, que defineixi les línies estratègiques i els principals projectes i accions. A partir dels resultats de la Primera Conferència Estratègica i de les mateixes taules de debat (Territori, Desenvolupament Econòmic, Societat i Cultura i Educació), treballaran entre el mes de març i el mes de juny de 2009 en l’elaboració d’un primer document que, posteriorment, entrarà en una nova fase de participació ciutadana que culminarà amb la celebració de la Segona Conferència Estratègica.

Les quatre comissions estan formades per 20 persones cadascuna, entre les quals hi ha tècnics municipals, representants dels municipis de Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès, professionals experts i persones representatives dels diferents àmbits de la ciutat: membres d’entitats, d’associacions de veïns, de col·legis professionals, de centres d’ensenyament i representants del món empresarial i sindical.

- Comissió de Territori.
- Comissió de Desenvolupament Econòmic.
- Comissió de Societat.
- Comissió de Cultura i Educació.

 

Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58