Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PLAUn cop aprovat el document central del Pla estratègic (La ciutat que volem. Document propositiu sobre el model de ciutat ), s’inicia el procés d’execució del Pla, que inclou la implementació dels projectes de les diferents línies estratègiques aprovades i un procés de seguiment i autoavaluació contínua del Pla.

Durant aquesta etapa, l’òrgan que des de l’Ajuntament tindrà la responsabilitat de vetllar per la implementació del Pla i, més específicament, per la coordinació de l’acció municipal amb les directrius generals del Pla Estratègic, serà la Comissió Executiva Municipal, sempre sota la direcció del Consell Directiu del Pla Estratègic.

sx
Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58